Dochodzenie odszkodowań

Roszczenia wobec ubezpieczalni oraz odpowiedzialnych za szkodę
Odszkodowanie

Ogólnie o dochodzeniu odszkodowań

Nieszczęśliwe wypadki często stają się przyczyną licznych komplikacji zdrowotnych. Te natomiast mogą drastycznie ograniczać nasze możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i utrudniać czerpanie dawnej radości z życia.

Nieocenioną pomoc w tym zakresie zapewniają kancelarie odszkodowawcze, takie jak nasza kancelaria odszkodowawcza LexForm, których zadaniem jest reprezentacja klienta i dochodzenie w jego imieniu roszczeń z tytułu poniesionej szkody. Rozpoczynając współpracę z poszkodowanym, w pierwszej kolejności ustalamy, który podmiot prawny – osoba fizyczna lub firma – jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Następnie przedstawiamy roszczenia klienta i podejmujemy się negocjacji. Jeśli nie przyniosą one pożądanych rezultatów – rozpoczynamy postępowanie reklamacyjne. W ostateczności pomagamy skierować sprawę do sądu.

LexForm – kancelaria odszkodowawcza z siedzibą w Poznaniu – zapewnia rzetelną pomoc w walce o godziwe odszkodowanie. Naszym klientom zapewniamy kompleksową opiekę prawną oraz fachowe doradztwo dotyczące każdego aspektu sprawy. We współpracy z osobami, które nam zaufały, stawiamy na dialog i pełne zrozumienie ich oczekiwań. Dla naszej kancelarii odszkodowawczej opinie klientów mają bowiem kluczowe znaczenie. Zważywszy na fakt, że walka o odszkodowanie lub zadośćuczynienie może być trudna dla osób, które na skutek wypadku doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nie zakończyły jeszcze procesu rehabilitacji, jesteśmy w stanie dostosować charakter współpracy do możliwości i preferencji klienta.

Pieniądze5

Dochodzenie odszkodowań - przykłady

✔     Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

✔     Zadośćuczynienia za straty moralne

✔     Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

✔     Odszkodowania za wypadek przy pracy

✔     Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

✔     Odszkodowania za szkody majątkowe

✔     Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Dlaczego nasza Kancelaria to najlepszy wybór dla Ciebie?

Kancelaria odszkodowawcza LexForm reprezentuje klientów, którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym, ucierpieli w pracy lub w drodze do niej, czy też doznali uszczerbku na zdrowiu przez błąd w sztuce lekarskiej. Pomagamy również rodzinom, które straciły w wypadkach swoich najbliższych oraz osobom, których bliscy znajdują się w stanie wegetatywnym. Bez wahania podejmujemy się udziału w sporach z dużymi instytucjami i korporacjami, a w przypadku, gdy ustalona przez sąd wysokość świadczenia nie spełnia oczekiwań klienta, pomagamy kontynuować walkę po wniesieniu apelacji.

Na medal

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Zaufaj ekspertom i skup się na codziennym życiu. Od wszystkich aspektów prawnych jest nasza Kancelaria.
Badania

TRANSPARENTNOŚĆ

Cyklicznie raportujemy swoją pracę. Masz pewność, że nie śpimy, a pracujemy na rzecz Twojej sprawy!
Formularz

RZETELNOŚĆ

Dbamy o rozwiązanie Twojego problemu tak, jakby to były nasze osobiste sprawy! Przykładamy się w 100%.

W czym pomoże kancelaria odszkodowawcza LexForm?

Proces, w toku którego dochodzi się odpowiednich roszczeń, bywa zazwyczaj bardzo złożony. Kancelaria odszkodowawcza LexForm wskazuje przede wszystkim osobę lub firmę, która jest zobowiązana do zapłaty, zaś następnie określa i zgłasza odpowiednie roszczenia, aby ostatecznie przeprowadzić negocjacje z odpowiedzialnym za spowodowanie zdarzenia podmiotem. Jeżeli tylko jest to konieczne, prawnicy kancelarii odszkodowawczej wszczynają postępowanie reklamacyjne i podejmują trafne działania, aby osoba poszkodowana otrzymała pieniądze, które jej się należą.

W ostateczności pomagamy w skierowaniu sprawy do sądu. Wówczas, zadaniem naszych profesjonalistów staje się przygotowanie wszystkich dowodów i prowadzenie całej sprawy w toku postępowania sądowego wszystkich instancji.

Kogo najczęściej reprezentują kancelarie odszkodowawcze?

Kancelaria odszkodowawcza reprezentuje zazwyczaj osoby, które poniosły szkodę w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy (lub w drodze do pracy) na terenie gospodarstwa rolnego lub na skutek błędu lekarskiego. Oprócz tego, jej pracownicy pomagają w sprawach rodzin osób zmarłych w wypadku lub w jego wyniku będących w stanie wegetatywnym, a także osób mających prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny i osób poszkodowanych, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania.

Można słusznie zauważyć, że wszystkie te sprawy są związane z koniecznością walki z dużymi firmami albo instytucjami. Kancelaria odszkodowawcza LexForm jest często jedyną szansą na równą walkę, bowiem indywidualny poszkodowany może nie posiadać środków ani wiedzy, aby móc mierzyć się z tego typu podmiotami.

Jakie są zalety kancelarii odszkodowawczej LexForm?

Profesjonaliści LexForm dbają o każdego klienta w sposób indywidualny. Posiadane bogate doświadczenie w zakresie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę prowadzi do osiągnięcia korzyści zarówno finansowych, jak i niematerialnych dla poszkodowanego.

Wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Kancelarie odszkodowawcze dają bardzo wielką szansę ludziom bez pieniędzy czy znajomości odzyskać utracone (lub wyższe niż wcześniej przyznane) środki. Zazwyczaj większe instytucje, dopiero dzięki kancelarii odszkodowawczej LexForm podchodzą bardziej korzystnie do sprawy klienta – dzięki nam, te osoby mogą tak naprawdę dojść do głosu i otrzymać należne im świadczenia.

✔ Ważnym jest również to, że nasza kancelaria odszkodowawcza pobiera wynagrodzenie w momencie, kiedy sprawa zostanie wygrana, a więc zakończy się z korzyścią dla poszkodowanego. W konsekwencji klient może wybrać się do kancelarii odszkodowawczej nie posiadając żadnej gotówki, ponieważ nie jest ona na samym początku wymagana.

Kapitał kancelarii. Zaletą jest także kapitał, jakim dysponuje LexForm. Dzięki niemu możliwa jest współpraca z najlepszymi prawnikami. Osoby te specjalizują się w tego typu sprawach – są oni idealnie przygotowani do prowadzenia postępowania odszkodowawczego. Jesteśmy w stanie świadczyć pomoc prawną w każdej miejscowości w Polsce, m. in. w miastach Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Zielona Góra, Lublin czy Szczecin.

Równe podmioty w sporze. Kancelaria odszkodowawcza robi większe wrażenie na podmiotach, które spowodowały wypadek, niż osoba indywidualna. Z kolei, jeżeli taki podmiot reprezentuje kancelaria odszkodowawcza, to takie instytucje są bardziej skłonne do prowadzenia negocjacji i wystosowania nowej oferty odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kancelarie są bardzo skuteczne, stosując przede wszystkim trafną argumentację i z bogatego doświadczenia.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Terminy odszkodowanie i zadośćuczynienie są bardzo często mylone. Nie oznaczają jednak tego samego. Odszkodowanie ma na celu zrekompensować straty materialne, np. koszty rehabilitacji i zakupu leków. Zadośćuczynienie z kolei jest zapłatą, którą można otrzymać za doznane szkody niematerialne, a więc straty na psychice. Zadośćuczynienie jest więc szacunkową kwotą określoną przez sąd, której nie da się w żaden sposób idealnie przeliczyć na pieniądze (istotna jest np. rola psychologa). Warto w tym miejscu wskazać, że nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane mogą domagać się takiego świadczenia.

Na początku 2018 roku Sąd Najwyższy orzekł, że można przyznać zadośćuczynienie za krzywdę także osobom najbliższym poszkodowanego (który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu). Oznacza to, że nawet członkowie rodziny, którzy są zobowiązani do stałej opieki nad niepełnosprawnym, mogą dochodzić odpowiednich roszczeń. Kancelaria odszkodowawcza LexForm pomaga zarówno w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień, jak i rent.

Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE na sytuację frankowiczów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku daje nadzieję na pomyślny obrót spraw wszystkim tym, którzy prowadzą konflikt z bankiem w sprawie kredytu we frankach i dążą do wyeliminowania nieuczciwych warunków umowy. Dowiedz się, jak wyrok TSUE ułatwia frankowiczom dochodzenie odszkodowań od banków.

Renta deliktowa - czym jest i jak ją obliczyć?

Jeśli na skutek czyjegoś działania utraciliśmy całkowicie lub do pewnego stopnia zdolność do pracy zarobkowej lub ograniczeniu uległy nasze życiowe perspektywy, przysługuje nam możliwość dochodzenia odszkodowania od sprawcy, np. w formie renty. O tym, czym jest renta deliktowa i kiedy może Ci przysługiwać, dowiesz się z naszego artykułu.

Postępowanie pojednawcze a dochodzenia odszkodowania

Postępowanie pojednawcze to szansa na uniknięcie postępowania sądowego we wszystkich sprawach cywilnych, także wtedy, gdy domagamy się od przeciwnika przysługującej nam z określonego tytułu kwoty pieniężnej. Dowiedz się, w jakich sytuacjach prawnicy Kancelarii prawnej LexForm mogą pomóc przygotować Ci zawezwanie do próby ugodowej, a tym samym znacznie przyspieszyć i ułatwić m.in. dochodzenie odszkodowania.

Jak wygląda zadośćuczynienie za krzywdę członka rodziny?

Jeśli bliska nam osoba uległa ciężkiemu wypadkowi, na skutek którego znajduje się w stanie wegetatywnym lub na tyle poważnym, że nie jesteśmy w stanie utrzymywać z nią kontaktu, sąd może przyznać nam zadośćuczynienie. O tym, w jakich sytuacjach możemy ubiegać się zadośćuczynienie za krzywdę bliskiej nam osoby (w odróżnieniu od dochodzenia odszkodowania), tłumaczą prawnicy LexForm w tym wpisie.

Zadośćuczynienie za śmierć psa

Czym różni się zabieganie o zadośćuczynienie od dochodzenia odszkodowania? Określona kwota rekompensaty (zadośćuczynienie) może przysługiwać nam w sytuacji, gdy ponieśliśmy krzywdę niematerialną. Także wtedy, gdy z winy drugiej osoby utraciliśmy ukochanego czworonoga. Przeczytaj na blogu Kancelarii prawnej LexForm, kiedy należy się nam zadośćuczynienie za śmierć psa.

Dochodzenie odszkodowania od salonu kosmetycznego

Nieudany zabieg kosmetyczny, zakończony np. poparzeniem skóry lub niewłaściwie wykonanym makijażem permanentnym, upoważnia nas do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesione szkody. Prawnicy LexForm tłumaczą, w jakich sytuacjach sąd może przyznać nam rekompensatę za źle wykonany zabieg kosmetyczny.

Zadośćuczynienie za wypadek bliskiej nam osoby

Jeśli ktoś dla nas bliski na skutek nieszczęśliwego wypadku stał się osobą niepełnosprawną, wymagającą naszej stałej opieki, przysługuje nam zadośćuczynienie. Dochodzenie tego typu rekompensaty, podobnie jak dochodzenie odszkodowań, to jedna ze specjalności prawników Kancelarii prawnej LexForm. Dowiedz się, kiedy dokładnie możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia za cudzą krzywdę.

Czym jest suma gwarancyjna i jaki ma wpływ na dochodzenia odszkodowania?

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Dochodzenie odszkodowania od sprawcy ma niewątpliwie z tym dużo wspólnego. Dowiedz się więcej na temat sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC z tego wpisu.

Skontaktuj się!

Potrzebujesz kompleksowej pomocy prawnej? Rozwiązanie jest jedno: Kancelaria prawna LexForm. Doradzimy Tobie! Pamiętaj, że wstępna konsultacja jest bezpłatna. Nie zwlekaj!

kancelaria@lexform.pl Pon – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy
Szukasz profesjonalnej kancelarii prawnej?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zaufani eksperci czekają na wiadomość od Ciebie

Kliknij i wypełnij formularz kontaktowy!