Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – co się zmieniło?

W dniu wczorajszym, tj. 9 marca 2018 roku, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 10 stycznia 2018 r. Przedmiotem zmian były między innymi picie alkoholu w miejscu publicznym oraz kwestia samej sprzedaży trunków. Przyjrzyjmy się, co dokładnie zostało wprowadzone i w jakiej mierze będzie oddziaływało to na życie Polaków.

Ustawa alkoholowa a sprzedaż alkoholu

Tzw. ustawa alkoholowa, czyli ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadza zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy (miasta) w ten sposób, że to rada gminy będzie ustalała w drodze uchwały maksymalną ilość takich zezwoleń, z odrębnościami dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, dla alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży i poza tym miejscem. Korzystając z tej możliwości, władze miasta – konkretnie rada gminy – ustali także zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dodatkową możliwością, którą daje ustawa alkoholowa, jest ustalenie ograniczeń sprzedaży alkoholi w godzinach nocnych (czyli między 22:00 a 6:00). Warto zaznaczyć, że naturalnie dotyczy to jedynie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Nowością jest, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania spożywania napojów alkoholowych w tzw. miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jest to więc odmienne podejście ustawodawcy od poprzedniego, w ramach którego zakaz ten obejmował jedynie ulice, place i parki, naturalnie z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Należy wskazać, że od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. Rada gminy może wprowadzić w określonym miejscu (na terenie gminy) odstępstwo od zakazu obejmującego picie alkoholu w miejscu publicznym, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wyżej wskazana nowelizacja oznacza, że zmiany dotyczące zakupu i spożywania alkoholu w dużej mierze ukształtowane zostaną przez rady gminy w drodze uchwały. Innymi słowy, chociaż ustawa alkoholowa wprowadza wiele restrykcji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych i zakupu tego typu alkoholi, rada gminy może je łagodzić.

Ograniczenie zakazu może mieć np. związek ze znanymi już w zakresie omawianej materii warszawskimi bulwarami wiślanymi czy terenami nad Wartą w Poznaniu. Co tyczy się drugiego miejsca, niejednokrotnie skarżono się na niesłusznie nałożony mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym, co później w wielu przypadkach doprowadzało do słusznej de facto argumentacji, że tereny te ulicą, parkiem czy placem nie są. W odniesieniu do nowelizacji przepisów prawnych regulujących spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, wydaje się, że kwestia dotycząca tego typu miejsc, chociażby w zakresie możliwości wyjęcia spod ustawowego zakazu owych obszarów, będzie jeszcze niejednokrotnie podniesiona.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj