Czym jest postępowanie administracyjne?

Wielu z nas, o ile nie wszyscy, mieli lub będą dopiero mieli do czynienia z zespołem norm, które regulują tzw. postępowanie administracyjne. Istnieje wiele sytuacji życiowych, w toku których byliśmy zobowiązani do udania się do danego urzędu celem załatwienia jakiejś sprawy, bądź otrzymaliśmy pismo od organu, który informował nas o sposobie podjęcia danych czynności, a nawet nie byliśmy świadomi, że istnieje specjalny system, który odnosi się do reguł, według których musimy się zachować.

Organ administracji publicznej

Nieco zauważając już powyższy wspólny mianownik, są to, co do zasady, sytuacje, w których co najmniej jedną stroną w postępowaniu jest organ administracji publicznej. Organem tym są podmioty stanowiące niejako trzon państwowości; wśród nich możemy wyróżnić chociażby starostę, prezydenta miasta Poznania, czy nawet regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Co ciekawe, sam urząd zaś, do którego idziemy załatwić sprawę związaną np. z uzyskaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, nie jest w żadnym wypadku organem administracji publicznej, a jedynie, krótko pisząc, zespołem ludzi, przy pomocy których to właśnie prezydent miasta, czyli właściwy organ, sprawuje swoją władzę.

Wbrew opiniom, które, zdaje się, dominują w polskim społeczeństwie, takie organy zawsze stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie czynności wyjaśniając sprawę, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (!), jak i prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej – mówią o tym kolejno artykuły 7. i 8. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (aktu prawnego poświęconego w sposób ogólny kwestiom procedur administracyjnych).

Przytoczony kodeks reguluje nie tylko działanie organów administracji publicznej (jak np. wydanie decyzji administracyjnej), ale również mówi nam – obywatelom – jakie mamy prawa w zakresie składania skarg i wniosków, otrzymywania zaświadczeń czy chociażby sposób złożenia odwołania na wspomnianą decyzję administracyjną (o czym będzie w osobnym wpisie na ten temat) w trybie, jakim jest postępowanie administracyjne.

Druga strona w postępowaniu administracyjnym

Świadczy to o tym, kto jest drugą stroną stosunku administracyjnego albo ewentualnego sporu. Właśnie my. Zależy to oczywiście od danych okoliczności, ale gdy zastanowimy się, można upatrzyć cechy takich stosunków w większości zdarzeń, które są wokół nas każdego dnia – pozwolenie na budowę, wydanie dowodu osobistego czy nawet decyzja o skreśleniu z listy studentów.

Oznacza to, że będąc stroną w stosunku z organem administracyjnym, mamy określone uprawnienia, a które to możliwości opisane będą w artykułach kolejnych.

Zapraszamy do lektury!

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj