Opóźniony lot. Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych?

Wystąpiło opóźnienie samolotu? Twój lot został odwołany? Odmówili Tobie przyjęcia na pokład? W takich sytuacjach masz jako pasażer swoje prawa, z których możesz skorzystać, m. in. przysługuje odszkodowanie za odwołany lot lub za opóźnienie samolotu.

Komu przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

Szczegółowe zasady związane z uzyskiwaniem odszkodowań regulowane są w rozporządzeniu Parlamentu i Rady Europejskiej nr 261/2014. Rozporządzenie to znajduje zastosowanie do lotów w obrębie Unii Europejskiej (bez względu na to przez jakie linie lotnicze lot jest obsługiwany), a także do lotów spoza Unii Europejskiej do krajów Unii, które są obsługiwane przez linie lotnicze z Unii Europejskiej oraz lotów do krajów spoza Unii Europejskiej, gdy loty te są obsługiwane przez linie lotnicze zarówno z Unii, jak i z poza kraju należącego do Unii.

Na odszkodowanie za odwołany lot zgodnie z unijną regulacją nie mogą liczyć pasażerowie podróżujący bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest powszechnie dostępna. Nie dotyczy to pasażerów podróżujących w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego. W jakich więc sytuacjach pasażerom przysługują dodatkowe prawa?

Odmowa przyjęcia na pokład

W takiej sytuacji przewoźnik najpierw wzywa ochotników do rezygnacji z lotu. Następuje to na podstawie warunków uzgodnionych z pasażerem. Dodatkowo takiemu pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży (jako dodatek do uzgodnionych już z przewoźnikiem korzyści).

Przewoźnik ma prawo również odmówić przyjęcia na pokład pasażerów wbrew ich woli, gdy liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie pozostałych pasażerów. W takim wypadku pasażerowi przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych, opieka ze strony przewoźnika (polegająca przede wszystkim na zapewnieniu napojów i posiłku), a także prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży.

Odwołany lot

Pasażerom w razie odwołania lotu przysługuje prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży, prawo do bezpłatnego otrzymania posiłków i napojów w ilościach, które są adekwatne do czasu oczekiwania, bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne, dwa maile lub dwie przesyłki faksowe.

Gdyby doszło do zmiany trasy i spodziewany start nowego lotu ma mieć miejsce przynajmniej jeden dzień po odwołanym locie pasażerowi przysługuje także prawo do zakwaterowania w hotelu i zapewnienia transportu między lotniskiem a hotelem.

Nadto pasażerowie mają roszczenie (w zależności od tego, jak szybko poinformowano ich o sytuacji i w jakim czasie zapewniono im zmianę planu podróży) o odszkodowanie za odwołany lot.

Opóźnienie samolotu

W zależności od tego, jak bardzo obszerny czasowo jest opóźniony lot, a także na jakiej odległości odbywa się podróż, pasażerom przysługują takie same prawa, jak w przypadku, gdyby nastąpiło odwołanie lotu.

W jakiej wysokości przysługuje pasażerom odszkodowanie od linii lotniczych?

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości lotu. Wynosi ona 250 euro (dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów), 400 euro (dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów), 600 euro (dla wszystkich innych lotów).

Odszkodowanie od linii lotniczych w wysokości 50% wyżej podanych kwot przysługuje w sytuacji, gdy przewoźnik zaoferował pasażerom lot alternatywny, a czas przylotu nie przekracza planowanego pierwotnie czasy przylotu o dwie do czterech godzin (w zależności od długości lotu).

Jakie prawa ma osoba niepełnosprawna lub pasażer umieszczony w niższej klasie?

Umieszczenie pasażera w niższej klasie niż ta, na którą kupił bilet oznacza, że przewoźnik ma obowiązek zwrócić od 30 do 75% ceny biletu w zależności od długości lotu. Co zaś tyczy się osób niepełnosprawnych lub mających specjalne potrzeby, przewoźnicy mają obowiązek traktować takie osoby w sposób priorytetowy.

Dotyczy to także osób towarzyszącym takim osobom, psów przewodników. Osoby niepełnosprawne mają prawo do opieki przez przewoźnika w sytuacjach, gdy nastąpiła odmowa przyjęcia na pokład, opóźniony lot czy jego odwołanie – tak szybko, jak to jest możliwe.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj