Przedawnienie długu za telefon komórkowy. Czy tzw. abonament może się przedawnić?

Dostaliśmy wezwanie do zapłaty od operatora sieci komórkowej, ponieważ nie zapłaciliśmy za rachunek? Jeśli tak, to koniecznie należy sprawdzić, kiedy upływał termin płatności, ponieważ roszczenie może być przedawnione.

SN a przedawnienie długu telekomunikacyjnego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2009 roku, sygn. akt: III CZP 20/09 stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.), określa art. 118 kodeksu cywilnego.

Przepis, o którym wspomniał wyżej Sąd Najwyższy wskazuje termin przedawnienia 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Nawiązując do powyższego, operator telekomunikacyjny świadczy usługi związane np. z użytkowaniem telefonu komórkowego, a zatem niewątpliwie prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą, a zatem przedawnienie długu za telefon komórkowy, a więc tzw. abonament, nastąpi po 3 latach. Z reguły na rachunku będzie wskazany także termin płatności, tj. termin wymagalności, który określi nam odpowiednią datę.

W sytuacji skierowania przez operatora pozwu do Sądu możemy bronić się podnosząc zarzut przedawnienia.

Więcej ogólnych informacji o przedawnieniu znajdziemy w naszym artykule dostępnym tutaj.

Powiązane wpisy

Skomentuj