Koszt rozwodu, czyli ile zapłacimy za rozstanie?

W XXI wieku zauważamy, że instytucja rozwodu przestała być swoistym tematem tabu. Obecnie coraz więcej par rozwodzi się, podając przede wszystkim jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego tzw. różnicę charakterów. Zwrócić jednak należy uwagę, że koszty związane ze sprawą rozwodową, które trzeba ponieść, nie są wcale niskie. Jaki więc jest koszt rozwodu?

Pozew rozwodowy – koszt

Sprawę rozwodową rozpoczynamy od wniesienia pozwu o rozwód. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Warto wskazać, że taką opłatę należy uiścić wraz ze składaniem pozwu. Wnosi się ją na konto odpowiedniego Wydziału sądu, do którego składany jest pozew o rozwód. Opłatę można uiścić również w znakach opłaty sądowej, które można zakupić w poszczególnych kasach sądu.

Zaznaczmy w tym miejscu, że sąd zwraca całą uiszczoną opłatę od pozwu rozwodowego, gdy małżonkowie pojednali się w postępowaniu w pierwszej instancji. Gdy nastąpi to na etapie postępowania apelacyjnego, wówczas sąd zwraca połowę poniesionego kosztu.

Ponadto, sąd z urzędu zwróci stronie, która wniosła pozew o rozwód, połowę uiszczonej opłaty w przypadku, gdy obie strony zgodnie wniosły o brak orzeczenia o winie.

Proces, czyli co wchodzi w koszt rozwodu

Kontynuując udzielanie odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje sprawa rozwodowa, warto poruszyć temat takich kwestii jak alimenty czy eksmisja. W przypadku, gdy w sprawie o rozwód zasądzone są alimenty na rzecz małżonka, w orzeczeniu, które kończy postępowanie w danej instancji, pobiera się od tego z małżonków opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia. W sytuacji świadczenia alimentacyjnego będzie to 5% sumy alimentów za jeden rok. W przypadku, gdy w orzeczeniu rozwodowym dochodzi do eksmisji jednego z małżonków, pobiera się także opłatę (200 zł), jak również w przypadku podziału majątku wspólnego (1000 zł lub 300 zł, gdy jest zgoda co do projektu podziału tego majątku).

Gdy wnosimy apelację od wyroku rozwodowego w zakresie zaskarżenia ustalenia winy w rozkładzie pożycia, uiszcza się opłatę stałą od rozwodu. W pozostałych przypadkach opłata będzie uzależniona od zakresu zaskarżenia (tak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 16 czerwca 2008 roku, sygn. akt: I ACz 569/08).

Może pomóc fakt, że w przypadku, gdy danej strony nie stać na uiszczenie opłaty, może ona złożyć wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych, przedkładając oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, z którego wynika, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Dzięki temu koszt rozwodu może znacznie ulec ograniczeniu.

Koszt pełnomocnika w sprawie rozwodowej

Profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny) co do zasady może ustalić wynagrodzenie dowolnie ze swoim klientem. Prawnik z pewnością będzie brał pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, to, czy strony mają dzieci, czy ma nastąpić w jednym postępowaniu również podział majątku wspólnego oraz czy klientowi zależy na orzeczeniu rozwodu z winy drugiego małżonka. Nie bez znaczenia jest też fakt reprezentowania strony, która ma być winna.

Z reguły wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika przy rozwodzie bez orzekania o winie, gdy strony nie chcą dzielić w tym postępowaniu majątku wspólnego, to koszt rozpoczynający się od 1500 zł netto. Inaczej jest w sprawach, w których nie ma żadnego porozumienia między stronami, oraz dążą one do orzeczenia winy przeciwnika. W przypadkach, gdy jest mowa o orzekaniu o winie, będzie to przynajmniej kwota 5000 zł, na co wpływa przede wszystkim skomplikowany charakter takich spraw.

Z uwagi na trudną sytuację materialną, strona, która nie jest w stanie ponieść „ceny rozwodu”, w szczególności kosztu pełnomocnika w sprawie rozwodowej, może złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Strona przegrana a koszt rozwodu

Na podstawie regulacji określonej w art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, strona, która przegrała sprawę, obowiązana jest zwrócić na wniosek przeciwnika koszty procesu, tj. koszty niezbędne dla celowego dochodzenia praw i obrony. W zakresie tych kosztów rozwodu mieszczą się również koszty strony reprezentowanej przez adwokata czy radcę prawnego (jednego), jednak nie więcej niż opłaty określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie, stawki minimalne w przypadku sprawy o rozwód to 720 zł. Oznacza to, że umowa łącząca stronę i jej pełnomocnika w zakresie wynagrodzenia nie jest dla sądu wiążąca. Innymi słowy, sąd zasądza koszty pełnomocnika według rozporządzenia.

Powiązane wpisy

Skomentuj