Podróże last minute a prawa konsumenta

Sezon wakacyjny w pełni. Na stronach biur podróży często pojawiają się tzw. oferty wyjazdów last minute, z których wielu turystów korzysta, chociażby z uwagi na atrakcyjne ceny takich wyjazdów. Czy jednak niska cena podróży musi oznaczać, że turysta ma mniej praw niż osoba, która zakupiła wcześniej wyjazd i zapłaciła za niego drożej? Co zrobić, gdy w umowie o imprezę turystyczną znajdziemy klauzule niedozwolone? Przyjrzyjmy się, co na temat wyjazdów last minute mówi polskie prawo cywilne.

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, dlaczego można znaleźć ofertę wyjazdu na wakacje, która krótko przed terminem rozpoczęcia urlopu jest tańsza, zaś gdybyśmy kupili takie wczasy kilka miesięcy wcześniej, jej cena byłaby wyższa. Odpowiedź jest prosta – biurom podróży bardziej opłaca się, żeby klient zapłacił mniej, niż mieć puste miejsce w hotelu czy samolocie. Biura podróży mają zasadniczo z góry opłacone czartery samolotem i pokoje w hotelach. Jeśli na kilka dni przed wylotem okazuje się, że nie wszystkie miejsca sprzedały się w normalnej cenie, organizator turystyki woli sprzedać te wolne miejsca taniej niż nic nie zarobić.

Prawdziwa oferta last minute to wyjazd zakupiony na kilka dni przed jego realizacją. Zdarza się obecnie, że biura podróży kuszą ofertami, które nazywają last minute, jednak data wylotu na wakacje jest dość odległa, np. miesiąc. Taką ofertę należy bardziej rozpatrywać w kategorii chwytu marketingowego niż promocyjnej oferty na kilka dni przed wyjazdem.

Prawo cywilne o wyjazdach last minute

Obecnie jednolicie przyjmuje się, że konsument korzystający z oferty podróży last minute ma takie same prawa jak konsument kupujący wyjazd wcześniej.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 24 listopada 2004 roku (sygn. akt XVII Amc 119/03) wskazał, że niedozwolone jest stosowanie zapisów, że jeśli chodzi o imprezę last minute, to klient nie może stawiać takich samych wymagań, jak przy imprezach wykupionych za pełną cenę, a także że w przypadku takich ofert, organizator wyjazdu gwarantuje tylko warunki podstawowe przewidziane w umowie. Za niedozwoloną klauzulę uznano także zapis umowny, który wskazywał, że oferty spoza katalogu tzn. specjalnych i last minute nie podlegają reklamacji dotyczącej zakwaterowania (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 kwietnia 2008 roku, sygn. XVII Amc 281/07).

Zgodnie z art. 385 ze zn. 1 kodeksu cywilnego, klauzulami niedozwolonymi są takie postanowienia umowne (w umowie zawieranej z konsumentem), które nie są z konsumentami indywidualnie uzgodnione, jeśli ich prawa i obowiązku ukształtowane są w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interes konsumentów (nie dotyczy to postanowień, które określają główne świadczenia stron – w tym cenę czy wynagrodzenie – jeśli zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny). Takie postanowienia umowy nie wiążą wówczas konsumenta.

Warto zwrócić uwagę, że w orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że przedsiębiorca usług turystycznych nie może skutecznie zastrzec we wzorcu umowy, iż reklamacje w stosunku do ofert wyjazdów typu last minute są ograniczone (tak m. in. wskazano w wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 lipca 2005 roku, sygn. akt XVII Ama 89/03). Żaden przepis prawa nie wprowadza rozróżnienia na umowę o świadczenie usług turystycznych last minute i inne. Wobec tego, taką umowę należy traktować jak normalną umowę o świadczenie usług turystycznych.

Mając to wszystko na uwadze należy podkreślić, że konsument korzystając z oferty last minute ma takie same prawa, jak konsument korzystający z wyjazdu kupionego znacznie wcześniej.

Biuro podróży a wyjazdy last minute – przykłady klauzul niedozwolonych

Pozostając w temacie, nadmienić trzeba, że niedozwolone są również m. in. następujące klauzule umowne w umowach o świadczenie usług turystycznych:

  • nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy,
  • klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy organizator (czyli na przykład biuro podróży) nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą, może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie klienta – także w przypadku wyjazdu last minute,
  • biuro podróży jako organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone temu organizatorowi,
  • można odmówić zabrania na pokład samolotu lub autobusu osób nietrzeźwych,
  • reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj