11 listopada 2017 r., czyli gdy święto wypada w sobotę

W obecnym roku kalendarzowym jedno z najważniejszych świąt narodowych, tj. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, wypada w sobotę.

Ustawowe dni wolne od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy, tzw. ustawowe dni wolne od pracy to nie tylko niedziele, ale i:

  • Nowy Rok,
  • Święto Trzech Króli,
  • pierwszy i drugi dzień Wielkanocy,
  • 1 i 3 maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • Boże Ciało,
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Ustawa ta przewiduje, że świętem, w którym większość z nas nie ma obowiązku świadczenia pracy, jest także 11 listopada, tj. Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku to święto wypada w sobotę. Oznacza to, że może to być już podwójnie dzień wolny, tj. niepracujący, przy założeniu, że większość Polaków pracuje w standardowym trybie od poniedziałku do piątku). Jakie prawa ma w związku z tym pracownik?

Święto w sobotę a dzień wolny

Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o dokładnie 8 godzin.

W praktyce oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielenia osobie, z którą łączy go umowa o pracę, dnia wolnego za tytułowe Święto Niepodległości w innym terminie – a zatem pracownikowi będzie za 11 listopada przysługiwać dodatkowy dzień wolny. Dzień ten powinien być udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym.

Pamiętać jednak należy, że wyżej wskazany przepis kodeksu pracy obniża liczbę godzin pracy o osiem (nie mówi on o dniach). W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie 8-godzinnego dnia pracy na cały etat oznacza to obniżenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym o jeden dzień, jednak np. przy równoważnym czasie pracy oznaczać może późniejsze rozpoczęcie pracy określonego dnia. Z kolei w sytuacji, gdy osoby są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. np. na pół etatu), obniżenie liczby godzin następuje w sposób proporcjonalny.

Zaznaczyć należy, że pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca wykonywana ponad obniżony wymiar czasu pracy spowodowany przypadającym w sobotę świętem.

Powiązane wpisy

Skomentuj