Nagrywanie rozmów a prawo karne

Gdy podnoszona jest kwestia dotycząca tego, czy można nagrywać rozmowy w Polsce, i czy jest to legalne, wielu z nas bez wahania udzieliłoby odpowiedzi przeczącej; wszak za każdym razem sami jesteśmy pytani, np. w rozmowie telefonicznej z konsultantem, o to, czy wyrażamy zgodę na nagrywanie rozmowy. Jak pokazuje rzeczywistość, w większości przypadków zgoda taka jest udzielana, z wielu różnych powodów, co dyktuje chociażby nasz interes związany z taką rozmową.

Co jednak w przypadku, gdy pytanie o zgodę nie może (lub nawet nie powinno) być zadane, zaś chcemy utrwalić treść danej rozmowy? Czy nagranie wówczas może być dowodem w sprawie karnej lub cywilnej? Co mówi na ten temat prawo karne? Poniżej zastanowimy się nad aspektami karnymi związanymi z pytaniem, czy można nagrywać rozmowy bez zgody rozmówcy. Spektrum prawa cywilnego zostanie podjęte w jednym z kolejnych wpisów.

Nagrywanie rozmów w Polsce. Czy jest to legalne?

Art. 267 par. 1 kodeksu karnego mówi nam wprost: kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie zaś z par. 3, tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Na podstawie powyższego jednomyślnie możemy stwierdzić, że nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy, może co do zasady wyczerpać znamiona przestępstwa wskazanego w przepisie, pod warunkiem, że nagrywający nie uczestniczy w rozmowie.

Uzyskanie dostępu do treści rozmowy (czyli informacji nieprzeznaczonej dla osoby, która nagrywała rozmowę) musi mieć charakter bezprawny, tj. bez uprawnienia. Tym samym, powinna to być informacja, która nie jest przeznaczona dla sprawcy.

Jeśli zatem osoba, która daną rozmowę rejestruje, sama w niej uczestniczy, to uznać należy, że jest to treść dla niej przeznaczona. Innymi słowy, w ujęciu prawa karnego, nagrywanie rozmów jest legalne i nie stanowi to wówczas przestępstwa.

Prawo karne a nagrywanie rozmów

W doktrynie wskazuje się, że urządzenia podsłuchowe, wizualne albo inne są to wszystkie narzędzia, które służą do nagrywania rozmów, także w postaci obrazu. Mogą to więc być kamera, aparat fotograficzny czy dyktafon, które w praktyce, w dzisiejszej Polsce, posiada większość z nas. Umożliwia to w dużej mierze realizację tytułowej czynności.

Powyższe oznacza, że co do zasady karane jest jedynie nagrywanie rozmów, w których nagrywający nie uczestniczy. W sytuacji, gdy nagrywający bierze udział w rozmowie, to uznać należy, że podczas tej rozmowy podawane są informacje, które mogą być przeznaczone również dla rejestrującego rozmowę. W przypadku więc, gdy kolejny raz usłyszymy pytanie, czy można nagrywać rozmowy i czy jest to legalne, odpowiedź winna być jak najbardziej pozytywna (pod warunkiem, że jesteśmy wówczas rozmówcami).

Znajduje to potwierdzenie także w orzecznictwie, gdzie wskazuje się, że nie popełnia przestępstwa, kto posługuje się urządzeniem podsłuchowym w celu uzyskania informacji, do której jest uprawniony. W sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do poszczególnych danych, które padają w rozmowie, mamy prawo do ich utrwalenia.

Nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy

Zespół norm prawa karnego podanych wyżej nie uchybia przepisom prawa cywilnego, które także w pewnym zakresie odnoszą się do tego, czy można nagrywać rozmowy bez zgody rozmówcy. Kwestia ta będzie poruszona w jednym z kolejnych artykułów.

Przy zbieraniu dowodów do poszczególnych spraw musimy pamiętać, że mimo wszystko każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Jeśli mamy prawo do treści danej rozmowy, tj. w niej uczestniczymy, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby dany dowód w sprawie karnej uwzględnić, zwłaszcza gdy może on mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Niezależnie od tego, warto także zadbać o dowody innego rodzaju, np. obecność świadków czy wiarygodne dokumenty.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj